Rasimu ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania pdf

Pamoja na kwamba katika rasimu ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania hakuna fasiri ya serikali za mitaa na madaraka na uhuru wake haujawekwa wazi bali imewekwa. Kwa ajili ya utekelezaji bora wa shughuli za serikali, rais aweza kuigawa zanzibar katika mikoa, wilaya na maeneo mengineyo. Mar 29, 2015 jambo lolote ambalo litaleta utata wa kitafsiri ndani na nje ya katiba hii, basi tafsiri sahihi itatolewa au kuamuliwa na wanakikundi wenyewe. Katiba ya sasa ya jamhuri ya muungano wa tanzania inakidhi tafsiri hiyo na ina jumla ya sura kumi. Katiba inayopendekezwa ikilinganishwa na rasimu ya katiba iliyotokana na tume ya mabadiliko ya katiba na pia hali ilivyo katika katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977 kwa madhumuni ya kuona endapo masuala muhimu na ya msingi yaliyoibuliwa na wananchi yamezingatiwa katika katiba inayopendekezwa. Msingi wa kuwepo kwa jamhuri ya muungano wa tanzania ni makubaliano ya muungano yaliyofikiwa baina ya jamhuri ya tanganyika na jamhuri ya watu wa zanzibar kupitia kwa waasisi wa nchi hizi mbili mnamo mwaka 1964. Rasimu ya pili ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 2014 kwa lugha rahisi. Jamhuri ya muungano wa tanzania united republic of. The official revised version in english of katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977.

Elimringi moshi rasimu ya katiba ya jamuhuri ya muungano wa. Ibara ya 96 ya katiba inalipa bunge uwezo wa kuunda kamati za bunge za. Read online katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977 book pdf free download link book now. Jamhuri ya muungano wa tanzania na watu wake, historia yao, matarajio yao, misingi na masuala muhimu ambayo wanataka kuyaendeleza katika jamii, kizazi hadi kizazi. Ibara ya 11 ya rasimu ibara hii ya rasimu inatamka kuwa jamhuri ya muungano wa tanzania ni shirikisho lililotokana na muungano wa nchi mbili za jamhuri ya tanganyika na jamhuri ya watu wa zanzibar. Dosari ya katiba ya jamuhuri ya muungano wa tanzania youtube. This revised edition of the constitution of the united republic of tanzania incorporates and consolidates all amendments made therein by the constituent assembly in. Katiba ya nchi inatambuliwa kuwa ni sheria kuu au ya msingi inayoweka mihimili mikuu mitatu ambayo ni dola, bunge na mahakama.

Katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania pdf book. Na vilevile rais wa tanzania bara awe merely a governor of state on mainland. Sheria zilizoguswa zaidi katika awamu ya kwanza ni zile zilizorasimishwa mwaka 1963, ambazo zilihusu zaidi makabila ambayo uasilia na urithishwaji huegemea upande wa baba. Sheria zilizopo zitatumika kuazibu makosa yatakayofanyika ndani ya kikundi.

Kuitishwa kwa kura ya maoni na kuzinduliwa katiba mpya. Katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania jamiiforums. Rasimu ya pili ya katiba ilikabidhiwa kwa rais wa jamhuri ya muungano. Mchakato wa utafutaji wa katiba mpya ya tanzania 20102015 inahusisha hatua zote, kuanzia muswada, rasimu hadi katiba yenyewe. Pdf icon rasimu ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania. Sep 15, 20 o atakua ni mtetezi na misimamizi wa maamuzi na katiba ya m. Constitution of the republic of tanzania including all. Rasimu inayopendekezwa imetaja mambo ya muungano kuwa ni katiba na mamlaka ya jamhuri ya muungano wa tanzania, ulinzi na usalama, usafiri wa anga, uraia, uhamiaji, polisi, sarafu na benki kuu na kodi ya mapato inayolipwa na watu binafsi na mashirika, ushuru wa forodha na bidhaa zinazotengenezwa tanzania na kusimamiwa na idara ya forodha. Kutumika kwa kanuni na adhabu za sheria zilizopo za serikali za jamhuri ya muungano wa tanzania kupitia utawala bora wa sheria. Kuandaa na kusambaza rasimu draft ya majadiliano ya vikao vya kamati na mikutano ya bunge. All books are in clear copy here, and all files are secure so dont worry about it.

Utangulizi wa rasimu ya katiba unatamka rasmi kwamba katiba hii ya jamhuri ya muungano wa tanzania imetungwa na wananchi wa jamhuri ya muungano wa. Masuala mazuri yaliyomo kwenye rasimu ya katiba ya 2014. Mheshimiwa spika, baada ya kujadili taarifa hizo kwa kina, yapo masuala ambayo yalibainika na yanafafanuliwa katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania, ya mwaka 1977. Aidha, ninamshukuru mheshimiwa samia suluhu hassan, makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa busara na uongozi wake makini unaotuwezesha kutekeleza majukumu yetu. Download katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania book pdf free download link or read online here in pdf. Joseph magufuli, rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa uongozi wake na maelekezo aliotupatia kuhusu majukumu yetu. Malalamiko kuhusu uhalali wa matokeo ya urais kama ilivyowekwa katika rasimu ya katiba chini ya jaji warioba. Ibara ya 1, 6 a ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania 1977 na sheria ya msaada wa kisheria, na. Katiba mpya na mustakabali wa wakulima wadogo warsha ya. Nakala ya rasimu ya katiba mpya inayopendekezwa na bunge. Kupitia rasimu ya katiba hii wananchi wa tanzania wajizatiti.

Hii hapa rasimu ya pili ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania. Mapendekezo ya chama cha mapinduzi ccm kuhusu rasimu ya katiba mpya ya jamhuri ya muungano wa tanzania kwa wanachama na viongozi wake. Inafafanua majukumu ya kila mhimili na kutoa mgawanyo wa madaraka miongoni mwa mihimili hiyo. Sep 24, 2014 mheshimiwa mwenyekiti, miongoni mwa mambo yaliyozua mjadala mkali katika kamati za bunge maalum na ndani ya bunge maalum, ni mfumo na muundo wa serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania. Rasimu ya katiba na mwelekeo wa uhuru na ufanisi wa serikali za mitaa 7 4. Katiba ya kenya kufuatana na maagizo ya sheria ya kurekebisha katiba ya kenya kwa jumla, na hasa. Read online sura ya 2 katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania, ya mwaka book pdf free download link book now. Sura ya kwanza jamhuri ya muungano wa tanzania ibara sehemu ya kwanza jina, mipaka, alama, lugha na tunu za taifa 1. Kwa ajili ya uratibu bora wa shughuli za mamlaka za nchi na kwa ajili ya kuhakikisha ufanisi na weledi katika uendeshaji bora wa serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania na mgawanyo wa madaraka, serikali ya jamhuri ya muungano itakuwa na mamlaka ya uratibu juu ya mambo ya uratibu kama yalivyoorodheshwa katka nyongeza ya pili ya katiba hii. Kama zilivyo katiba za vikundi mbalimbali hapa nchini, kauki imeandaliwa, imejadiliwa na kukubaliwa kutumika na jamii ya ukoo wa kivenule, katika mkutano mkuu wa pili wa ukoo wa kivenule, uliofanyika tarehe 24 na 25 juni. Zimetungwa kwa mujibu wa mara ya 89l ya katiba ya jamhuri ya muungano sehemu ya kwanza utangulizi 1. Je itakubalika kuwa rais wa zanzibar awe merely a governor of state. Ibara ya 611 inasema kuwa washiriki wa muungano ni tanzania bara na zanzibar. Constitution of the united republic of tanzania incorporates and consolidates all.

Download katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977 book pdf free download link or read online here in pdf. Jambo lolote ambalo litaleta utata wa kitafsiri ndani na nje ya katiba hii, basi tafsiri sahihi itatolewa au kuamuliwa na wanakikundi wenyewe. Na rasimu iliyokabidhibiwa kwetu kwa ajili ya kujadiliwa pia ni rasimu ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania. Khalid ali mfaume akitowa taarifa kuhusiana na tahadhari ya maradhi ya corona. Kwa mujibu wa ibara ya 151 1, ya katiba ya jamhuri ya. Jua katiba tanzania know the constitution tanzania is a program that creates a multimedia platform for tanzanian citizens to engage and understand the ongoing constitution processes, proposed constitution draft and entire referendum process before voting and also how to engage after voting too. Licha ya mchakato huo kukwama kutokana na tume ya uchaguzi nec kutokamilisha usajili wa wapigakura, ulishaingia dosari mapema wakati wa kujadili muundo wa muungano baada ya baadhi ya wajumbe kudai ccm ilipeleka rasimu tofauti na ile iliyowasilishwa na tume ya mabadiliko ya katiba chini ya jaji joseph warioba, wakidai ndiyo iliyotoka kwa wananchi. Maadhimisho haya hufanyika kila mwaka na mwaka huu yanafanyika kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 30. Rasimu ya ii ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania.

Dar es salaam, j mwenyekiti wa tume tanzania online gateway. Randama hii imetayarishwa ili kutoa ufanunuzi wa rasimu. Read online katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania book pdf free download link book now. Katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977. Rasimu ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania kituo. Katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania, ya mwaka 1977 in. Kikundi kina haki ya kushitaki au kushitakiwa kwa mujibu wa sheria za jamhuri ya muungano wa tanzania. Download sura ya 2 katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania, ya mwaka book pdf free download link or read online here in pdf. Serikali za mitaa ni vyombo vya kiutawala vya wananchi ambavyo. Ibara ya 6 ya katiba ya jamuhuri ya muungano ya tanzania ya mwaka 1977. Muungano, katiba ya muda ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1965 na katiba ya kudumu ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977.

Uhuru wa vyombo vya habari katika rasimu ya katiba iliyoandaliwa na jaji warioba. Download pdf rasimu ya pili ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 20 highlighted. Uraia wa kuandikishwa, ibara ya 58 2 imepewa ufafanuzi zaidi kuliko ilivyokuwa katika rasimu ya kwanza kwani inaeleza kuwa mtu aliyedumu kwenye ndoa yake na raia wa jamhuri ya muungano kwa zaidi ya miaka mitano anaweza kuomba uraia wa kuandikishwa. Muungano wa tanzania, serikali za mitaa maana yake ni vyombo.

Rasimu ya katiba na mwelekeo wa uhuru na ufanisi wa serikali za mitaa. Katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania pdf book manual. Rasimu ya pili ya katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania. This revised edition of the constitution of the united republic of tanzania incorporates and.

Zanzibar ni miongoni mwa nchi mbili zinazounda jamhuri ya muungano wa tanzania. Katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977 pdf. Wananchi hawakupata nafasi ya kutoa maoni yao wakati wa mchakato wa kuandika katiba. Kwa kifupi, uandishi wa katiba zote tajwa hapo juu haukuwa shirikishi. Ufafanuzi bendera maana yake ni bendera ya bunge inayotajwa katika kanuni za 121,122 na 123.

Ikubalike pia kuwa any inuendos to break the union is a treason and severely. Mwaka 1964, mabadiliko ya tano ya katiba chini ya sheria na. Dkt mohammed gharib bilali makamu wa rais wa jamhuri ya muungano. Katiba mpya na mustakabali wa wakulima wadogo warsha ya kitaifa. Baada ya hapo tarehe 12011964 nchi mbili hizi zikaungana na kuwa jamhuri ya muungano wa tanganyika na zanzibar. Feb 15, 2012 shekhe salim barahiyan anaendelea kufafanua makosa yaliyomo kwenye katiba ya jamuhuri ya muungano for more from africa tv swahili channel visit. This revised edition of the constitution of the united republic of tanzania incorporates and consolidates all amendments made therein by the constituent assembly in 1977 up to the 14 th.

141 748 1033 861 396 566 705 1132 108 1412 332 435 770 1405 1248 1170 98 1495 1137 1013 966 494 130 1445 287 1144 1065 677 1079 948 730 1266 93 5 1280